57 | Ansvar att arbeta för alla människors lika värde

Inte utifrån politiska meriter utan med meriter från att driva och utveckla kristet barn och ungdomsarbetet i Sverige fick jag våren 1997 arbete som SMU (Svenska Missionsförbundets ungdom) – volontär i Johannesburg i Sydafrika.

Under två år arbetade jag för SUCA (Student Union for Christian Action). Plötsligt befann jag mig i ett land och i en organisation som just var i färd med att bygga upp en demokratisk struktur efter år av systematisk rasism och diskriminering. SUCA och därmed också jag blev involverade i en mängd nätverk, organisationer och arbetsgrupper.

Själv deltog jag i ”The internationell Campaign to ban landmines” (organisationen fick Nobels Fredpris 1998). Jag var med och planerade sanningskommissionens (TRC) ”hearing” då kvinnor fick vittna om övergrepp som skett mot dem under apartheidtiden. Jag deltog i möten som arrangerades av ”Collect A Can” ett landsomfattande miljöarbete för att minska nedskräpning. Jag var också sammankallande för en grupp kvinnor som till ”The South Africa Youth Policy” hade i uppdrag att lyfta frågor som berörde unga kvinnor i Sydafrika.

Vissa anser att tro och politik inte hör samman och visst finns det aktuella exempel på när kristna blir, i mina ögon, en negativ maktfaktor. Jag tycker dock, trots allt, att vi som kristna och kyrka har ett ansvar att verka och arbeta i samhället för demokrati och alla människors lika värde, på den plats vi är utifrån våra förutsättningar.

I Sydafrika hade de kristna en självklar röst när ”det nya Sydafrika” skulle formas. Jag vet inte hur starkt engagemanget bland kristna är idag men både där och här bör vi som kristna på olika sätt ta del i samhällsutvecklingen och på det sättet också bidra till Guds Mission.

Anna-Carin Persson Stenbeck, internationell handläggare


Innehållsförteckning

58 | Social rättvisa i Ecuador