19 | Det finns sånger vi kan både i Sverige och i Ecuador

Det är en tidig söndagsmorgon i januari. Jag sitter utomhus på en plaststol i solen tillsammans med två kollegor utanför Betelförsamlingens kyrksal.

Det är skönt med värmande sol i ansiktet så här års, men vi hinner inte riktigt njuta eftersom vi har fått ansvar för att leda 20 minuters alabanza, lovsång, i början av gudstjänsten. Språket är en barriär för oss, bara en av oss talar spanska. Kulturen är en annan och gudstjänsten verkar vara upplagd på ett helt annat sätt än vi är vana vid.

Vi har kommit på att det finns några sånger som vi kan både i Sverige och i Ibarra i Ecuador: Öppna mitt hjärta, Helig helig helig, Ropa till Gud och förstås O store Gud. Så får det bli En vänlig grönska trestämmig a cappella också. För något piano finns ju inte. Och vi är tre pianister.

Det som först är lätt skräckfyllt byts till en helt annan känsla när vi ger oss hän. Musiken är ett språk som alla i gudstjänsten behärskar på sitt eget sätt. Kroppsspråket är ett annat, kollegan Hanna får raskt församlingens band att hänga på. Hon visar tydligt tempo, dynamik, när det är vers och refräng. Alla sjunger med, texterna har samma innehåll på svenska och spanska. Ljudvolymen är långt mycket högre än vad svenska folkhälsomyndigheten rekommenderar, men vi har garderat oss med öronproppar. Flera gudstjänstdeltagare dansar, det ska vara mycket musik. Och ordentlig volym så det känns i kroppen.

Efteråt är känslan av samhörighet mycket större än det som är annorlunda och skiljer sig åt mellan våra länder och kulturer. Vi är systrar och bröder, vår tro förenar oss vilket är långt mycket viktigare än att vi inte råkar ha något gemensamt talat språk. Gud hör och förstår vår lovsång ändå.

Mitt hjärta är redo, Gud, mitt hjärta är redo, jag vill sjunga och spela.

Vakna, min själ, vakna, harpa och lyra, jag vill väcka morgonrodnaden.

Jag vill tacka dig, Herre, bland folken, jag vill sjunga ditt lov bland alla folk.

Ty till himlen når din godhet, till skyarna din trofasthet.

Visa din höghet i himlen, o Gud, och din härlighet över hela jorden!

Psaltaren 57:8-12

Lena Wohlfeil, samordnare för musik och kreativa uttryck


Innehållsförteckning

20 | Vem brinner för internationell mission? Gör jag det?