43 | Samvaro, värme, gemenskap och delaktighet

Jag utgår från det Jesus sade innan han for tillbaka till himlen; ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn  och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.” – Matteusevangeliet 28:19-20..

Detta var kallelsen till mig och min familj och sedan januari 2016 har vi i Sverige tjänat Jesus och evangeliserat i hans namn. Vi fick möjligheten att vara apostlar genom kallelsen från Equmeniakyrkan, genom att tjäna mitt bland arabisktalande grupper som bor i Sverige, människor som behöver få höra tröstens budskap, få ta del av Guds ord och en speciell omvårdnad.

Denna möjlighet finns inom den världsvida kyrkan då den öppnar sina portar till de som har lämnat sina länder och berättar om den glada nyheten. Kyrkan kan också ge omvårdnad och hjälper människor att integreras in i kyrkan och samhället. På så sätt kan personer känna samvaro, värme, gemenskap och delaktighet.

Vi har en del exempel från Högdalen och från Missionskyrkan i Södertälje som uttrycker denna enhet, integration och gemensamt arbete. Vi har fått möjlighet att arrangera gemensamma gudstjänster och andakter och andra aktiviteter inom och utanför kyrkan. Vi har evangeliserat och proklamerat Jesus kärlek till alla.

Vi har också aktiviteter som riktar sig till ungdomar och barn där den nya generationen tjänar Gud och deltar på ett aktivt sätt inom och utanför kyrkan. Vi hoppas att detta skall ge förutsättningar till en stark och växande kyrka i framtiden.

Isac Zekry, missionär i Sverige, från Egypten


Innehållsförteckning

44 | Nya bekantskaper och nya platser