21 | Att vara lärjunge och budbärare

Och jag hörde Herrens röst. Han sade: Vem skall jag sända, vem vill vara vår budbärare? Jag svarade: Jag, sänd mig!

Jesaja 6:8

Dessa ord tog tag i mig i ett klassrum i Santa Rosa, en liten by i utkanten av Ecuadors regnskog. Det var under min första Apg29-skola och temat för veckan var mission. Läraren talade om mission utifrån att vara en budbärare, att säga ja och vara sänd till något, men också att vara en lärjunge genom att se hela människan och hur detta kan gå hand i hand. 

Den dagen började en process i mig, en längtan att tjäna och att gå dit jag blir sänd. Beslutet den dagen har tagit mig till olika städer i Sverige men också tillbaka till olika platser i Ecuador och till andra länder. Jag tror att mission börjar inom oss, i en längtan att svara ”Jag, sänd mig”. Några veckor efter undervisningen i Santa Rosa var vi på en högstadieskola i Ecuador där många tonåringar var gravida. I det ögonblicket kände jag hur något slog an inom mig, en oförklarlig nöd, utan att förstå varför. När jag några år senare stod i ett hus i Lettland, i ett stödboende för unga mödrar som av olika anledningar inte var välkomna i sina hem, kom samma känsla tillbaka.

Känslan har infunnit sig flera gånger efter det i olika sammanhang och går tillbaka till ett klassrum i Santa Rosa där en fråga ställdes. Hur kan Guds kyrka få vara med och göra skillnad i människors liv? Hur kan vi nå liv där sociala skyddsnät inte är en självklarhet och där barnbidrag, bostadsbidrag och bidrag överlag endast är fina ord?

Svaret på frågorna ser olika ut beroende på vilket land vår kyrka samarbetar med och vilka i våra församlingar som svarar “Jag, sänd mig”. Exemplet ovan med unga kvinnor i olika situationer är just ett exempel men det kan lika gärna handla om toalettbyggen i Indien, skolor för barn på flykt eller helt andra områden. Att se en hel människa är både att se till de yttre och de inre behoven. Om vi genom internationell mission, genom samarbeten med lokala församlingar och organisationer på plats, kan ge framtidstro åt en enda människa, då har vi lyckats att sprida Guds rike en liten bit till. Ett steg i taget.

Nicolina López, deltagare Apg29 


Innehållsförteckning

22 | Helt omtumlad av intryck