47 | Vi är här för att tjäna

På flygresan till vår samarbetskyrka i Azerbajdzjan påminns jag om hur Jesus tvättar lärjungarnas fötter och säger att de ska följa hans exempel.

Då kommer jag på hur jag denna gång skall hälsa:
Inför Baptistunionens ledare Ilya går jag ner på knä för att, om möjligt, göra det tydligt varför Equmeniakyrkan och jag är där.

Jag säger: – Vi är inte här med pengar, inte heller för att styra och bestämma olika projekt. Nej, vi är här för att tjäna, tjäna Baptistunionen tillsammans, sida vid sida. Från min knäböjda position ser jag upp på Ilya och säger: – Här i Azerbajdzjan är du min och vår ledare.

Hans ögon fuktas och sedan får han hjälpa mig upp.

Detta är en bra bild tycker jag på vad vi gör tillsammans i tjänst, i bön och i mission.

Efter mötet med IIya följde en vecka med många möten, korta som långa, varav en hel del slutade med att vi föll på knä inför Herren i överlåtelse och glädje.

Gång på gång anar vi att Jesus är på knä framför oss för att rena och hjälpa oss. Han ser på oss och säger: Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består. – Johannesevangeliet 15:16

Samtidigt manar Jesus oss att bli KNÄ-missionärer: Att vi går in i förbönstjänsten för att människor ska bli frälsta i vår närhet, i vår kommun, i vårt land och i länder där vi finns med. Att vi ivrigt också ber för olika evangelisations- och missionsprojekt som vi och Equmeniakyrkan är involverade i. Att vi ber om kraft att gå en extra mil och göra lite till när det gäller hjälpen, omsorgen, tiden och pengarna för människors bästa i världen.

Myggan Kallfors, Eurasiengruppen


Innehållsförteckning

48 | De var så tacksamma att få hjälpa